Bodelning bostadsrätt (sambor)

Bodelning bostadsrätt (sambor)Bodelning bostadsrätt – Bodelning av bostadsrätt mellan sambor görs i samband med att samboförhållandet upplöses.

Bodelning bostadsrätt

Om en av er ska behålla er gemensamma bostadsrätt så måste ni först värdera denna. Ta gärna hjälp av en sakkunnig, exempelvis en mäklare, för att ta reda på marknadsvärdet även om ni inte tänker lägga ut bostaden till försäljning. Detta kan även vara bra att göra om ni inte kan komma överens om marknadsvärdet eller om det är svårt att hitta jämförbara objekt på marknaden för att kunna göra en uppskattning. När ni kommit fram till bostadsrättens marknadsvärde så är det brukligt att göra avdrag för:

  • Latent skatt – Reavinstskatt som ni hade fått betala om ni hade sålt bostadsrätten
  • Beräknade försäljningskostnader – Kostnader som hade uppkommit vid försäljning av bostadsrätten, exempelvis kostnader för mäklare.

Därefter gör ni en skuldavräkning på all egendom som ska ingå i bodelningen. Summan ni kommer fram till är det totala värde som skall fördelas mellan er. Den sambo som erhåller bostaden skall ersätta den andre sambon med en bodelningslikvid i pengar om det inte kan ersättas med annan samboegendom. När ni förrättat er bodelning måste ni upprätta ett bodelningsavtal.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för sambor!