Bodelning sambo

bodelning sambo bodelningsavtalBodelning sambo – Bodelning mellan sambor sker vid separation under förutsättning att någon av samborna begär det. Vid en bodelning mellan sambor är det samboegendomen som skall delas mellan parterna. Samboegendom utgörs av bostad och bohag som är införskaffade för gemensam användning. Andra tillgångar såsom exempelvis pengar, aktier, bilar, sommarstuga utgör ej samboegendom och skall följaktligen inte ingå i bodelningen.

Egendom som ska ingå i bodelningen

Vad innebär det att bostaden skall vara införskaffad för gemensam användning?
För att bostaden skall anses vara införskaffad för gemensam användning krävs att syftet vid förvärvet av bostaden skall ha varit att denna skall utgöra sambornas gemensamma permanentbostad. Det saknar således betydelse att endast en av samborna står som ägare och har betalat hela bostaden såvida syftet med förvärvet var att samborna skulle bo där tillsammans. När en av samborna har flyttat in till den andres bostad anses inte denna införskaffad för gemensam användning och utgör således inte heller samboegendom.

Detta förhindrar naturligtvis inte att ni kan äga andra saker gemensamt men det rör sig i så fall om samägande och denna egendom ska inte ingå i bodelningen. Om du och din sambo gemensamt köpt en bil och betalat hälften var så har du rätt till bilens halva värde men detta regleras inte i sambolagen utan är en fråga om samäganderätt som regleras i samäganderättslagen.

Bodelning mellan sambor

Vid en bodelning ska således er gemensamt anskaffade bostad samt bohag ingå, helt oavsett vem av er som betalat vad. Om ni inte kan enas kan du vända dig till tingsrätten för att få en bodelningsförrättare utsedd.

Glöm inte att skriva ett bodelningsavtal i samband med er bodelning. Det är viktigt av flera olika skäl, inte minst för att undvika att någon av samborna återkommer med fler krav efter en avslutad bodelning. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal speciellt anpassat för sambor!