Bodelning bostadsrätt (äktenskap)

Bodelning bostadsrättBodelning bostadsrätt – Bodelning av bostadsrätt görs ofta i samband med en skilsmässa eller under bestående äktenskap.

Bodelning bostadsrätt

Vid bodelning skall bostadsrätten värderas efter sitt marknadsvärde med avdrag för latent reavinstskatt och beräknade försäljningskostnader. Detta innebär att ni skall utgå från bostadsrättens marknadsvärde när ni värderar bostadsrätten. Ibland kan det vara svårt att uppskatta bostadsrättens marknadsvärde utan att lägga ut den till försäljning. Om det är möjligt så kan ni på egen hand resonera er fram till marknadsvärdet. Kan ni inte komma överens så kan ni ta hjälp av en värderingsman som på objektiva grunder kan komma fram till en rimlig värdering av bostadsrätten.

När ni väl är överens om bostadsrättens marknadsvärde är det brukligt att från detta värde dra bort:

  • Den latenta skatten – Den skatt som säljaren behövt betala om bostadsrätten de facto såldes.
  • Beräknade försäljningskostnader – De kostnader som skulle uppkommit i samband med försäljningen av bostadsrätten, såsom exempelvis kostnad för mäklare.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för makar!