Skilsmässa bodelning

Skilsmässa bodelning – Att skiljas är aldrig enkelt. De oundvikliga känslostormarna underlättar knappast. Det är fullt normalt att känna sig arg, besviken och ledsen. Men det är bra om ni ändå kan samtala rationellt och vara lite lyhörda för varandra. Ni kan spara mycket kraft och pengar om ni kan förmå er att diskutera er skilsmässa och komma överens om en rättvis bodelning av ert giftorättsgods.

Tidpunkten för bodelning vid skilsmässa

Lagen stadgar att bodelning vid skilsmässa skall göras när äktenskapet är upplöst genom att tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad. Om makarna låter bli att göra en bodelning så sker dock inget i rättslig mening. Det finns heller ingen tidsfrist inom vilken bodelningen måste göras. Efter äktenskapsskillnad har ena maken dock rätt att kräva bodelning. Om den andra maken vägrar att medverka att samarbeta kan ena maken inge en ansökan om bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kommer inledningsvis att medla mellan makarna men har också behörighet att genomföra en tvångsbodelning om samarbetsviljan inte finns.

Huvudregeln är att giftorättsgodset skall delas lika mellan makarna. Innan så sker skall dock eventuella skulder räknas bort. Vill ni ha mer detaljerad information hur ni själva kan göra er bodelning vid skilsmässa så finns det på följande informationssida: Bodelning vid skilsmässa.

Behöver vi juridisk rådgivning för att skiljas?

Nej, det enda ni bör vara noga med är att ni använder er av garanterat juridiskt korrekta dokument. På Juridiska Dokument har vi samlat alla de dokument som ni behöver vid er skilsmässa. Detaljerade instruktioner medföljer och skulle ni ändå behöva hjälp så är det bara att ringa oss på telefon 040-976434 så hjälper vi er med era frågor. Ni kan läsa mer om respektive dokument på produktsidorna:

 

 

Skulder vid bodelningSkulder vid bodelning – Vid bodelning har en make rätt att från sitt giftorättsgods dra av de skulder han eller hon hade den dagen då ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. Det finns inget krav på att en skuld måste vara direkt kopplad till giftorättsgodset. När det gäller skulder som är kopplade till enskild egendom finns emellertid bara en mycket begränsad rätt att få täckning ur giftorättsgodset. En make får bara räkna av den del av sina skulder för enskild egendom som är större än det faktiska värdet av den enskilda egendomen.

En skuld skall anses vara kopplad till enskild egendom i det fall:

 • borgenären har särskild förmånsrätt i den enskilda egendomen
 • skulden har kommit till i syfte att bekosta underhåll alternativt förbättring av den enskilda egendomen
 • skulden på annat sätt är kopplad till den enskilda egendomen.

Ett typiskt exempel på särskild förmånsrätt är att den enskilda egendomen fungerar som säkerhet för skulden. Ofta är det pantsättning det är frågan om. Vid bodelningen skall en skuld kopplad till en viss egendom först räknas av från totalen för all enskild egendom. Först därefter får skulden minska värdet av makens giftorättsgods.

Vad gäller värderingen av tillgångar och skulder som makarna hade vid tidpunkten då ansökan om skilsmässa lämnades in, gäller enligt förarbetena till äktenskapsbalken (i lagtexten finns ingen konkret tidpunkt angiven) att de mest aktuella värdena skall användas. I regel innebär det att man använder de värden som tillgångarna har vid tidpunkten då det gemensamma boet anses fullt utrett.

Ladda ner ett bodelningsavtal för makar på Juridiska Dokument!

 

Att skiljasAtt skiljas – Här har vi samlat information för dig som står i begrepp att skilja dig. Vi kommer inte att beröra den emotionella sidan av att skiljas utan vi kommer att endast beröra den juridiska delen av en separation.

Om du aldrig separerat förut så är det inte så lätt att veta var du ska börja. Denna artikel vill därför på ett översiktligt sätt besvara några av de frågor som ofta aktualiseras när man står inför en skilsmässa.

Att skiljas som gifta

Ni påbörjar er skilsmässa genom att ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som ni tillhör. Ni behöver inte kontakta någon jurist utan ni kan skriva er ansökan själva. Dokumenten kan ni ladda ner på Juridiska Dokument! Efter att ni laddat ner er ansökan om äktenskapsskillnad kan ni alltid få hjälp med frågor av Thorlund Juristbyrå AB på telefon 040-976434.

Om ingen av er bor med barn under 16 år och ni är eniga om att skiljas, så kan dom om äktenskapsskillnad meddelas utan betänketid. Har ni däremot hemmavarande barn under 16 år utgår alltid en betänketid på minst sex månader och högst ett år. Vill ni fortfarande skiljas efter betänketiden utgång ska ni meddela tingsrätten om detta genom att lämna in en fullföljdsansökan.

I samband med er skilsmässa ska ni också göra en bodelning. Klicka här för att läsa mer om bodelning vid skilsmässa här på Bodelning.nu!

Att skiljas som sambor

Vad gäller sambor är lagreglerna inte lika detaljerade som vid äktenskap. Ett samboförhållande upphör exempelvis om ni flyttar isär eller någon av er gifter sig. Någon formell skilsmässoansökan ska inte göras.

Däremot är det lika viktigt att göra en formell bodelning när samboförhållandet upphör. Genom en bodelning delar ni upp er samboegendom och skriver ett bodelningsavtal. Därigenom säkerställer du att din exsambo inte kommer med ekonomiska krav i efterhand då ni genom bodelningen avslutat era ekonomiska mellanhavanden. Klicka här för att läsa mer om bodelning mellan sambor här på Bodelning.nu!

På Juridiska Dokument kan du ladda alla dokument ni behöver vid en skilsmässa!

 

Skilja sigAtt skilja sig kan vara enkelt men den kan också vara oerhört komplicerat och uppslitande. Om ni är överens om att ta ut skilsmässa så är den juridiska processen inte så komplicerad. Det finns flera fördelar med att minimera de känslomässiga aspekterna av skilsmässan. Har ni barn så vinner hela familjen på att processen går lugnt tillväga.

Att skilja sig

Enklaste sättet att skilja sig är att ni gör en ansökan om äktenskapsskillnad. Skulle ni inte vara överens kan du begära skilsmässa genom att ansöka om stämning av din make/maka och yrka på en dom om äktenskapsskillnad.

Klicka här för mer information om hur du gör en ansökan om äktenskapsskillnad!

Betänketid

Har ni hemmavarande barn under 16 år utgår alltid betänketid på minst ett halvår och högst ett år. Om beslutet om skilsmässa står fast när betänketiden gått ut ska tingsrätten meddelas genom att en fullföljdsansökan lämnas in. Detta kan ske tidigast efter att sex månader av betänketiden har passerat. Lämnar du inte in en fullföljdsansökan när det gått mer än ett år efter att betänketiden börjat löpa avskrivs ärendet av tingsrätten.

Omedelbar skilsmässa

Om du och din make/maka bott på varsitt håll under minst två år finns möjlighet att ansöka om omedelbar skilsmässa. Detta gäller även om det finns underåriga barn eller om parterna inte är överens.

Vilka dokument behövs för att skilja sig?

På Juridiska Dokument kan du ladda ner de dokument ni behöver för att skilja er:

Har du frågor om vilka dokument du behöver så ring gärna Carola Rönnqvist på 040-976434 så hjälper hon dig. Lycka till!

 

Ansökan om bodelningsförrättareAnsökan om bodelningsförrättare – Om ni inte kan komma överens om hur er bodelning ska gå till kan du ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kallar er till ett möte där ni diskuterar vilka möjligheter det finns att komma överens om en bodelning. Därefter åläggs ni vanligen att inkomma med information om den egendom som skall bodelas. Bodelningsförrättaren sammanställer därefter ett förslag till bodelning, som lämnas in till tingsrätten. Om någon av er vill överklaga bodelningsförrättarens förslag så har ni fyra veckor på er att göra detta innan det vinner laga kraft.

Ansökan om bodelningsförrättare

Behöver du ansöka om bodelningsförrättare så har vi ansökningshandlingar för detta ändamål:

Behöver ni bodelningsavtal så har vi detta för både gifta och sambor.

För äkta makar har vi också alla handlingar som ni behöver vid en ansökan om äktenskapsskillnad.

Bodelning vid skilsmässa
Bodelning vid skilsmässa – En skilsmässa är oftast väldigt uppslitande, men kan också bli onödigt dyr. Ni kan dock förenkla processen genom att ladda ner alla dokument som ni behöver på Juridiska Dokument:

Många glömmer bort att göra en formell bodelning vid skilsmässa. Om ni låter bli att skriva ett bodelningsavtal vid er skilsmässa så kan ni råka ut för allehanda otrevligheter. Exempelvis innebär det i lagens mening att ni inte avslutat era ekonomiska mellanhavanden och då finns det alltid en risk att någon av parterna kommer med ekonomiska krav långt efter er skilsmässa. Det är alltså väldigt viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal vid skilsmässan.

Läs mer om bodelning vid skilsmässa här på Bodelning.nu!

SkilsmässaUnder 2014 tog cirka 24 000 par ut skilsmässa i Sverige. Att skiljas kan vara både dyrt, krångligt och uppslitande. Är ni överens om att skiljas så kan ni dock minimera kostnaderna både ekonomiskt och känslomässigt. Ett enkelt sätt att ansöka om skilsmässa är att använda det dokumentpaket som finns för nedladdning på Juridiska Dokument.

Med dokumentpaketet får ni tre olika ansökningar att välja mellan:

 • Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad för er som inte har barn.
 • Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad för er som har barn.
 • Stämningsansökan gällande äktenskapsskillnad för er som inte har barn.
 • Stämningsansökan gällande äktenskapsskillnad för er som har barn.

Därutöver medföljer följande tilläggsdokument:

 • Särlevnadsintyg
 • Ansökan om fullföljd av er ansökan om äktenskapsskillnad
 • Återkallelse av er ansökan om äktenskapsskillnad

Dokumenten uppfyller samtliga lagstadgade formkrav och är upprättat av en jurist med specialkompetens. Naturligtvis medföljer detaljerade instruktioner för hur ni fyller i er ansökan om skilsmässa.

I samband med er ansökan om äktenskapsskillnad bör ni även göra en bodelning. Mer information om bodelning samt dokument för detta ändamål finns här: Bodelningsavtal mellan makar.

Klicka här för mer information om vår ansökan om äktenskapsskillnad!

 

Bodelning blankett - Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!Bodelning blankett – Vid en bodelning delar ni som är gifta eller sambor upp egendom mellan er. Vanligen bör ni göra en bodelning om ni separerar oavsett om ni är gifta eller sambor. Äkta makar kan även göra en bodelning under bestående äktenskap.

Vid en bodelning under äktenskap måste ni först anmäla bodelningen till Skatteverket. Därefter kan ni göra en bodelning under äktenskapet. Både sambor och äkta makar bör upprätta ett bodelningsavtal vid en separation så ni har bevis för att bodelningen är gjord. Med ett bodelningsavtal försäkrar ni er emot att det blir konflikter mellan er framöver.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

Bodelning blankett

Bodelning mellan makar

I det bodelningsavtal mellan makar som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument ingår alla dokument som ni behöver för en juridiskt korrekt bodelning under äktenskapet:

 • Anmälan om bodelning – För att kunna genomföra en bodelning under äktenskap måste en anmälan om detta göras till Skatteverket innan ni gör er bodelning.
 • Bodelningsavtal – I bodelningsavtalet så avtalar ni om hur er egendom skall fördelas.
 • Registreringsbrev – Registreringsbrevet bifogar ni bodelningsavtalet när ni skickar in det till Skatteverket för registrering.
 • Ansökan om lagfart – Har ni en fastighet som byter ägare så måste den make som erhåller fastighet ansöka om lagfart.

Därutöver ingår de dokument som krävs vid en bodelning vid skilsmässa:

 • Bodelningsavtal – I bodelningsavtalet så avtalar ni om hur giftorättsgodset skall fördelas er emellan.
 • Registreringsbrev – Registreringsbrevet bifogar ni bodelningsavtalet om ni önskar skicka in det för registrering till Skatteverket.
 • Ansökan om lagfart – Har ni en fastighet som byter ägare så måste den make som erhåller fastighet ansöka om lagfart.

Bodelning mellan sambor

Som tidigare nämnts så kan även ett bodelningsavtal för sambor laddas ner på Juridiska Dokument. Vid en bodelning mellan sambor är det dock endast samboegendomen som skall ingå i bodelningen. Samboegendom är sådan egendom som samborna har införskaffat för det gemensamma boendet. Ett bodelningsavtal är viktigt även för sambor, inte minst för att ingen av samborna skall kunna komma och kräva något i efterhand.

De bodelningsavtal som finns för nedladdning på Juridiska Dokument är utfärdade av jurister med specialkompetens och det medföljer detaljerade instruktioner för hur ni fyller i alla dokument samt hur registreringsförfarandet går till.

Bodelning sambo

Bodelning samboBodelning sambo – När ett samboförhållande upphör så måste en bodelning påbörjas inom ett år. Om så inte sker så anses rätten till en bodelning ha förverkats.
Det är bara samboegendom, dvs sådan egendom som ni har införskaffat för det gemensamma boendet, som skall bodelas mellan er.

Det finns dock inget krav på att ni måste företa en formell bodelning. Det är vanligt att sambor kommer överens om att dela upp samboegendomen exempelvis så att vardera sambon behåller den samboegendom som denne har införskaffat.

Oavsett hur ni väljer att bodela rent praktiskt så bör ni absolut upprätta ett bodelningsavtal er emellan som ett bevis på att ni har bodelat så att ingen av er kan komma tillbaka senare med nya krav.

I det bodelningsavtal för sambor som finns på Juridiska Dokument så kan ni ange att ni är nöjda med fördelningen av samboegendomen men det finns också möjlighet att exakt redogöra för hur ni fördelat er egendom och skulder om ni så önskar. Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som eventuellt tilldelas en fastighet genom bodelningen.

Om du och din sambo äger en bostadsrätt, och ni inte skrivit ett samboavtal som undantar bostadsrätten från sambolagens bodelningsregler, så skall denna bodelas. Mer detaljer vad gäller sambolagens bodelningsregler hittar du här.

SkilsmässoansökanSkilsmässoansökan – Har ni inga hemmavarande barn under 16 år så kan er skilsmässa fullbordas utan betänketid. Om någon av er har hemmavarande barn under 16 år så utgår alltid en betänketid på mellan ett halvår och ett år. När betänketiden gått ut så måste ni lämna in en fullföljdsansökan för att er skilsmässa skall fullbordas. Lämnar ni inte in en fullföljdsansökan efter betänketiden så avskriver tingsrätten ert ärende.

Klicka här för att ladda ner en skilsmässoansökan på Juridiska Dokument!

På Juridiska Dokument kan ni även ladda ner ett bodelningsavtal som är speciellt upprättat för makar med vilket ni själva kan förrätta er bodelning.

Alla dokument på juridiska dokument är upprättande av jurister och dokumenten är garanterat juridiskt korrekta.